Célkitűzéseink, és a környezettudatosság

  A Dental Depot Kft. legfőbb célkitűzése olyan kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtása, amely magas színvonalon és környezettudatos rendszerben szolgálja ki a hazai és külföldi vásárlóit, megfelel a hazai és a nemzetközi, környezetvédelmi elvárásokat is megfogalmazó követelményeknek. Tevékenységünket ezért megfelelő módszerek és technológiák alkalmazásával, megrendelőink kívánságait messzemenően szem előtt tartva, a hatósági követelmények, és a társadalmi elvárások figyelembevételével kívánjuk biztosítani.

A jó hírnév sikerünk alapfeltétele, ezért a Dental Depot Kft. mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a minőség, megbízhatóság, rugalmasság és a környezettudatos vállalkozás fogalmával. Kötelességünk, hogy ezen területek igényeit a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően, a rendeltetési és felhasználói célokkal, a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott jól bevált technikai és technológiai módszerekkel, eljárásokkal, a törvényi előírásokkal, illetőleg a vonatkozó hazai és nemzetközi szabványokkal, valamint az előírt és megkívánt biztonsági és környezetvédelmi követelményekkel összhangban elégítsük ki.

A Dental Depot Kft. vezetősége és munkatársai elkötelezettek a környezet erőforrásainak takarékos felhasználása, értékeinek megóvása iránt. Minden vezetői szinten elvárás, hogy érvényesüljön környezetközpontú irányítási tevékenységünkben a minőségi munka szemlélete, a környezetvédelem megkülönböztetett kezelése. A munkatársak kötelessége az ezzel kapcsolatos szabályok betartása a napi munkavégzésben, a környezetvédelmi előírások és követelmények maradéktalan betartása, a vállalt környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése és a környezetszennyezés megelőzése, valamint a folyamatos fejlődésre való törekvés.

Célunk, hogy:

  • a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályi, hatósági, tulajdonosi valamint a hazai és külföldi partnereink elvárásainak megfeleljünk;
  • a megrendelőink és a saját környezetvédelemmel kapcsolatos igényeinket maradéktalanul és gazdaságosan teljesítsük;
  • a környezeti politikánkat a környezeti céljaink és előirányzataink végrehajtásával és felülvizsgálatával megvalósítsuk, 
  • vállalkozásunk kiváló partneri megítélése megmaradjon;
  • cégünk versenyképességét, piaci pozícióit, jó hírnevét folyamatosan erősítsük;
  • környezetvédelmi kultúránk fejlődjön és az ezek iránti elkötelezettség minden munkatársnál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.